1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Донецкий  институт  туристического  бизнеса

 

ВІСНИК ДІТБ

Щорiчний науковий журнал "Вісник ДІТБ" включено до переліку № 10 наукових спеціальних видань України (додаток до постанови президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009.– № 11. – С.11): Економічні науки. 

Серія. Економіка, організація і управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7470 видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 24.06.2003 року.

Головний редактор журналу – д. е. н., проф., академік АЕН України Туріянська Марія Михайлівна.

Заступники головного редактора: д.е.н., проф. Поклонський Ф.Ю., д.е.н., проф. Данильчук В.Ф.

Электронный архив журнала


Редакційна колегія журналу “Вісник ДІТБ” запрошує вчених і спеціалістів до співробітництва при підготовці до видання вісімнадцятого випуску журналу.

Вимоги до авторських рукописів

 • Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті, які відповідають теоретичному та практичному профілю журналу, мають наукову та практичну цінність. 
 • Тематика публікацій, які подано до журналу, повинна відповідати таким напрямам: управління підприємствами в туристичній сфері; економіка та організація туризму; економіка туристичних послуг, маркетинг та логістика.
 • Кількість авторів статті повинна бути не більше трьох.
 • Наукові статті повинні відповідати вимогам Постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7–05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2).
 • Список використаної літератури друкується після тексту статті. Джерела в списку літератури необхідно розміщувати у порядку їх згадування в тексті. Вони наводяться у квадратних дужках. Наприклад [7, с. 13] – джерело 7 за списком, сторінка 13. Якщо джерело згадується в статті декілька разів, посилання на нього треба робити під тим номером, під яким його вже розміщено у списку літератури.   
 • Статті аспірантів та здобувачів повинні мати рекомендацію наукового керівника.
 • Обсяг статті – 7–10 сторінок формату А4. Статті публікуються на мові оригіналу (українська, російська, англійська). До статті необхідно подати: анотацію та ключові слова (українською, російською та англійською мовами) і на окремому аркуші відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефони, e–mail) українською, російською та англійською мовами.
 • Статті подаються у 2–х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді, або можуть бути надіслані електронною поштою.

Вимоги до оформлення статті

 • Текст повинен відповідати структурній схемі: індекс УДК – розташовується у верхньому лівому кутку сторінки. Нижче, через 2 інтервали: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання авторів (рядковими жирними буквами, через кому); назва організації (в круглих дужках через кому, курсивом); назва статті (прописними жирними буквами); анотація (рядковими буквами, шрифт – 12 pt). 
 • Статті подаються у форматі редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал –1,5, береги – верхній, нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм. 
 • Необхідною умовою публікації статті у Віснику ДІТБ є наявність посилань на наукові праці вчених ДІТБ. 

Зразок оформлення статті 

Редакційна колегія приймає рішення про прийом статей до публікації або їх відхилення та залишає за собою право на їх редагування.

Вартість публікації – 20 гривень за сторінку А4, у т.ч. ПДВ. Оплата здійснюється після прийняття статті до публікації редакційною колегією. Вартість наукового журналу «Вісник ДІТБ» – 80 грн., у т.ч. ПДВ; без вартості розсилки.

Адреса редакційної колегії журналу “Вісник ДІТБ”:

Туріянська М.М., вул. Університетська, 94, м. Донецьк, 83114, Україна. 
E–mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  – для М.М. Туріянської.
Контактний телефон: (062) 311-25-04, +380(95)423-37-23. Факс (062) 311–25–04.


Последние новости читайте больше об институте